De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
vroege walstrospanner  (Colostygia multistrigaria)

De vroege walstrospanner vliegt van half februari tot eind april in één generatie.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-17 mm. Door de fijne tekening en het enigszins glanzende voorkomen zijn verse vlinders goed te onderscheiden van andere soorten die in het vroege voorjaar vliegen. Opvallend zijn de duidelijke aders op de voorvleugel. De voorvleugel loopt vooral bij het mannetje enigszins spits toe; bij het iets kleinere vrouwtje zijn de vleugels smaller. De grondkleur is gewoonlijk vaalwit, soms met een geelachtige tint.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt lokaal in de duinen en verspreid in het binnenland voor; bereikt in Nederland de noordgrens van zijn areaal. RL: niet bedreigd.

Habitat

Heiden, duinen, (kalk)graslanden, bosranden en brede bospaden.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Vliegtijd en gedrag

Half februari-eind april in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. ´s Nachts rusten ze in lage vegetatie.

Levenscyclus

Rups: maart-juni. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 30 juni 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen