De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kleine wortelhoutspanner  (Electrophaes corylata)

Op de voorvleugel van de kleine wortelhoutspanner is de donkere middenband, die vaak onderbroken is, kenmerkend.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Kenmerkend op de voorvleugel is de relatief smalle en onregelmatig gerande donkere middenband, die vlak bij de binnenrand van de vleugel vaak onderbroken is of in ieder geval heel dicht samengeknepen. Tussen de donkere middenband en de donkere vleugelwortel ligt een zone die in het midden lichtbruin is en langs de randen helder wit. Ook aan de andere zijde van de middenband heeft de voorvleugel een enigszins onregelmatig patroon van lichtbruine, donkerbruine en witte gedeelten.

Gelijkende soorten

Het grotere vrouwtje kan verward worden met de fraaie walstrospanner (Lampropteryx suffumata), die echter een duidelijk helderder en gelijkmatiger tekening heeft.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt in bosachtige streken op de zandgronden en lokaal in de duinen voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral loofbossen, struwelen en andere struikachtige plaatsen; soms parken en tuinen.

Waardplanten

Diverse loofbomen en struiken.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Ze kunnen overdag opgejaagd worden uit de struiken.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rupsen groeien langzaam. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 15 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen