De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
groenbandspanner  (Hydriomena impluviata)

De groenbandspanner heeft een karakteristieke bocht in de voorrand van de voorvleugel, die schouder wordt genoemd.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze spanner heeft net als de variabele spanner (H. furcata) een karakteristieke schouder. In en bij de vleugelpunt bevinden zich twee of drie korte schuin achter elkaar liggende puntige streepjes en soms een schuin streepje in de uiterste vleugelpunt. Hoewel ook dit een variabele soort is, zijn de meeste exemplaren grijs of groenachtig grijs met een tamelijk brede witachtig grijze middenband; roodachtig gekleurde vormen komen niet voor.

Gelijkende soorten

Zie de variabele spanner (H. furcata).

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Habitat

Vooral vochtige bossen en struwelen op vochtige plaatsen.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; in gunstige jaren is een partiële tweede generatie in september mogelijk. De vlinders komen op licht. Ze vliegen soms overdag en zijn gemakkelijk van bladeren en boomstammen op te jagen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag tussen samengesponnen bladeren. De soort overwintert als pop, vaak onder losse schors van de waardplant.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Ab H. Baas
Hardenberg - 29 mei 2008
Foto: Kees en Stella Boele
Fochteloërveen - 6 september 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen