De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witvlekbosrankspanner  (Melanthia procellata)

De vleugels van de witvlekbosrankspanner hebben een krijtwitte grondkleur met een kenmerkende tekening.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-18 mm. De vleugels hebben een krijtwitte grondkleur. De tekening op de voorvleugel is kenmerkend: de donkerbruine middenband houdt halverwege de vleugel abrupt op en in de bruine vleugelzoom bevindt zich een grote witte vlek. De sterkte van de fijne geschulpte zwarte lijnen die de afgebroken middenband verbinden met de binnenrand van de vleugel, kan enigszins variëren.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Wordt lokaal en verspreid over het land waargenomen, vooral in Zuid-Limburg. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral bossen en struwelen.

Waardplanten

Bosrank.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half september in twee generaties. De vlinders komen op licht en kunnen soms overdag opgejaagd worden.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de grond.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen