De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gegolfde spanner  (Hydria undulata)

De talrijke donkerbruine en lichte gegolfde dwarslijnen op de vleugels geven de gegolfde spanner zijn naam.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Goed herkenbaar door de talrijke, dicht bij elkaar gelegen, donkerbruine en vuilwitte gegolfde dwarslijnen op de voor- en achtervleugel. Er is weinig variatie; soms liggen de dwarslijnen in het midden van de vleugel iets verder uit elkaar of zijn ze dikker waardoor een soort donkere band ontstaat.

Gelijkende soorten

Zie de kalkbandspanner (Cataclysme riguata).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; wordt in de westelijke helft van het land minder vaak waargenomen. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vochtige bossen en wilgenstruwelen.

Waardplanten

Vooral bosbes en wilg; soms andere loofbomen.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders worden overdag soms op bloemen waargenomen en komen ´s nachts op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag of in losse aarde.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jacques van Alphen
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen