De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witbandspanner  (Spargania luctuata)

Wilgenroosje en bosbes zijn de waardplanten van de witbandspanner, die alleen nog voorkomt in Drenthe en bij Egmond.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-15 mm. Kenmerkend is de brede, in het midden enigszins geknikte, witte band op de overwegend bruinzwarte voorvleugel; vanuit het donkere middenveld steekt een dubbele stompe punt in deze witte band. De zoom van de voorvleugel is bruinachtig zwart en gewoonlijk donkerder dan het middenveld; de grens tussen de donkere zoom en de witte band is altijd vrij scherp. De witte band loopt door op de achtervleugel en is daar nog breder; de achtervleugel heeft bovendien een brede zwarte zoom.

Gelijkende soorten

Bij de dubbelhoekbandspanner (Euphyia biangulata) en de scherphoekbandspanner (Euphyia unangulata) is de vleugelzoom lichter gekleurd dan het middenveld. Bovendien steekt bij de scherphoekbandspanner slechts één scherpe punt in de witte band en heeft de dubbelhoekbandspanner in het wortelveld vaak groenachtige schubben.

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land zeer lokaal voorkomt. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Brede bospaden, open plekken in het bos, spoordijken en duinen.

Waardplanten

Wilgenroosje en bosbes.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders zijn overdag vanuit lage vegetatie op te jagen en vliegen soms in de late middagzon en aan het begin van de avond. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 18 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marco Klinkenberg
Kuinderbos - 3 mei 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen