De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruine bergspanner  (Euphyia frustata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.




Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Deze spanner heeft op de voorvleugel een patroon van vele gegolfde en getande dwarslijnen en groen tot bruingroen gekleurde dwarsbandjes afgewisseld met lichtgrijze lijnen of dwarsbandjes. Het lichte dwarsbandje in het middenveld bevat doorgaans een middenvlek en vaak twee karakteristieke streepjes die de aangrenzende groene dwarsbandjes met elkaar verbinden. Het groen kan snel naar geel verkleuren. De achtervleugel is licht bruinachtig grijs met een verdonkerde achterrand.

Gelijkende soorten

Lijkt enigszins op Epirrita-soorten en dan vooral op de bleke novemberspanner (Epirrita christyi), maar deze is volledig grijs getekend en heeft geen groen. Kan ook verward worden met de groene blokspanner (Acasis viretata). Bij deze laatste echter is, in plaats van een patroon van vele dwarsbandjes, duidelijk sprake van een driedeling in wortel-, midden- en zoomveld.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een zwerver die slechts éénmaal (1990) in Drenthe is waargenomen.

Waardplanten

In het buitenland: onder andere muur en walstro.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie.

Levenscyclus

In het buitenland: overwintering vindt in het popstadium plaats.

Laatste wijziging: 25 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen