De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
silenespanner  (Perizoma flavofasciata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-14 mm. De voorvleugel is wit met onregelmatige geelachtig bruine dwarsbanden en -lijnen. De middenband heeft een dubbele uitstulping aan de buitenrand. De achtervleugel is zwak bruin bestoven. Er is weinig variatie in tekening en kleur.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Open bossen (met name langs brede bospaden en bosranden), struwelen, landwegen, graslanden en duinen; ook tuinen en wegbermen in het buitengebied.

Waardplanten

Dagkoekoeksbloem en andere silenesoorten.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen in de schemering, meestal in de buurt van de waardplant. Ze komen soms op licht, maar stoppen gewoonlijk met vliegen zodra het donker is. De vlinders laten zich gemakkelijk opjagen.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft in de vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 28 juni 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen