De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
donkere ogentroostspanner  (Perizoma bifaciata)

De rupsen van de donkere ogentroostspanner leven eerst in een vrucht van ogentroost, later vrij op de plant.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De grondkleur van de voorvleugel is dof grijsachtig bruin; de donkere grijsbruine, aan de buitenzijde gegolfde middenband is smal en heeft een lichtere binnen- en buitenrand. De hoeveelheid wit kan variëren. De achtervleugel is licht grijsbruin met een donkerder achterrand.

Gelijkende soorten

De kleine blokspanner (Pterapherapteryx sexalata) is groter, grijzer, fletser getekend en vliegt vroeger in het jaar.

Voorkomen

Zeldzaam. De meeste waarnemingen komen uit de kuststreek. RL: gevoelig.

Habitat

Vooral graslanden op kalkrijke bodem en andere plaatsen met een korte grasvegetatie, zoals duinvalleien; soms randen van veel betreden bospaden en verwaarloosde stukken grond.

Waardplanten

Ogentroost.

Vliegtijd en gedrag

Half juli-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering, bezoeken bloemen en komen soms op licht. Overdag kunnen ze opgejaagd worden uit de omgeving van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De rups leeft eerst in een vrucht van de waardplant, later vrij op de plant. De soort overwintert als pop in de grond.

Laatste wijziging: 25 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Lily Franssen
Landgraaf - 27 augustus 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen