De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
ogentroostspanner  (Perizoma blandiata)

De vrouwtjes van de ogentroostspanner zetten in de vroege avond eitjes af, op of nabij de bloemknoppen van ogentroost.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De voorvleugel is wit met een grijze tekening en een zwarte middenstip. Kenmerkend is de vorm van de middenband; bij de voorrand is deze donkergrijs en in het midden vaag of soms zelfs onderbroken. Er is enige variatie in kleur en tekening.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land. In 2006 is de ogentroostspanner ook waargenomen op Terschelling.

Habitat

Vooral natte heiden, ruige graslanden en wegbermen; er lijkt een voorkeur te zijn voor plaatsen waar de waardplant tussen iets hogere vegetatie staat.

Waardplanten

Ogentroost.

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf het eind van de middag en komen op licht. De vrouwtjes zetten in de vroege avond eitjes af, op of nabij de bloemknoppen van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft op de bloemen en vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Laatste wijziging: 17 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen