De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
frambozenglasvlinder  (Pennisetia hylaeiformis)

De frambozenglasvlinder heeft een groot aantal gele dwarsbandjes op het achterlijf.

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.




Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Een relatief grote wespvlinder; de zwartachtige voorvleugel heeft een rode voorrand. Op het achterlijf bevindt zich een groot aantal gele dwarsbandjes en aan het uiteinde bevindt zich een bosje oranje haren.

Voorkomen

Zeldzaam. De soort wordt slechts af en toe waargenomen op de hogere zandgronden en in het rivierengebied; er zijn geen waarnemingen bekend uit het westen van het land. RL: gevoelig.

Habitat

Vooral bossen, parken en (volks)tuinen.

Waardplanten

Framboos.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie. De vlinders vliegen bijna uitsluitend overdag. De mannetjes zijn, vooral aan het eind van de middag, te lokken met feromoonpreparaten. De vlinders kunnen geen voedsel opnemen.

Levenscyclus

Rups: september tot het voorjaar van het derde jaar; de rups overwintert dus tweemaal. De rupsen zijn waarschijnlijk gemakkelijker te vinden dan de vlinders; als bij het ronddraaien van een frambozenstengel deze vlak boven de grond afknapt, zit er mogelijk een rups in.

Laatste wijziging: 14 oktober 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen