De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
poelruitspanner  (Gagitodes sagittata)

Omdat poelruit de waardplant is van de rupsen, is de poelruitspanner aan te treffen in vochtige biotopen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-17 mm. Op de lichtbruine voorvleugel bevindt zich een opvallende donkergrijze of zwarte middenband, die aan de buitenrand een groot uitsteeksel heeft. Deze donkere band is afgezet met brede witte lijnen en soms in het midden onderbroken; verder is er nauwelijks enige variatie.

Voorkomen

Zeldzaam. Wordt verspreid over het land af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Moerassen, natte weilanden, slootkanten en oevers van rivieren en andere natuurlijke waterlopen.

Waardplanten

Poelruit.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. De vrouwtjes vertonen soms zwerfgedrag.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De rups leeft op de bloeiwijze van de plant. De soort overwintert als pop onder aan de waardplant, in de strooisellaag of in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen