De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
eppedwergspanner  (Eupithecia selinata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-12 mm. Lijkt op de egale dwergspanner (E. absinthiata) maar is kleiner. Heeft een zijdeachtige glans op de vleugels. De tekening op de voorvleugel is onduidelijk en in de binnenrandhoek ligt geen witte vlek.

Gelijkende soorten

De egale dwergspanner (E. absinthiata) is groter, heeft een witte vlek in de binnenrandhoek en een lichte golflijn. De drievlekdwergspanner (E. trisignaria) mist de zijdeachtige glans en is sterker getekend; deze soort heeft
donkere punten op de aders en een duidelijkere golflijn.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Komt lokaal en zeer verspreid over het land voor, vooral in de oostelijke helft van het land. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Weiden, wegbermen en slootkanten, vooral in vochtige gebieden.

Waardplanten

Diverse schermbloemigen, waaronder berenklauw, engelwortel, watertorkruid en grote watereppe; planten die in de schaduw staan hebben de voorkeur.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups leeft eerst op de bladeren, daarna op de bloemen en zaden van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 25 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen