De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
ganzenvoetdwergspanner  (Eupithecia sinuosaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze grijsachtig bruine dwergspanner is duidelijk te herkennen aan de merkwaardig scherp afgescheiden bruine middenband op de voorvleugel. De binnenrand van deze middenband maakt een scherpe bocht vlak bij de voorrand en de buitenrand loopt in twee karakteristieke bogen om de langgerekte middenstip heen. Vlak bij de vleugelpunt bevinden zich langs de achterrand twee donkere vlekjes of streepjes. Er is weinig variatie.

Voorkomen

De enige waarneming van deze soort dateert uit 1953; waarschijnlijk ging het hier om een zwerver uit Duitsland of nog verder oostelijk gelegen gebieden.

Habitat

Verwaarloosde, schaars begroeide grond.

Waardplanten

Melde en ganzenvoet.

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 25 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen