De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
v-dwergspanner  (Chloroclystis v-ata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 8-11 mm. De duidelijke zwarte V in de buitenste dwarsband op de verder vrij zwak getekende, tamelijk ronde voorvleugel is kenmerkend. Verse vlinders hebben een groene kleur, die in de loop van de vliegtijd echter kan vervagen tot licht geelbruin. De achtervleugel is grijsachtig wit. Het achterlijf is groen met twee parallelle rijen zwarte stippen en een zwarte band. In rusthouding zijn de vleugels minder ver uitgespreid dan bij verwante soorten en worden ze soms omhoog geklapt.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: niet bedreigd.

Habitat

Parken, tuinen, struwelen en bossen.

Waardplanten

Veel soorten kruidachtige en houtige planten, waaronder vooral koninginnenkruid, guldenroede, bosrank, engelwortel, berenklauw en vlier.

Vliegtijd en gedrag

Begin april-half oktober in twee, in gunstige jaren zelfs drie generaties. De vlinders worden soms overdag rustend op hekken of muurtjes waargenomen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 3 juli 2008
Foto: Dini Hurenkamp
Twello - 30 augustus 2012
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen