De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
sleedoorndwergspanner  (Pasiphila chloerata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-10 mm. De grondkleur van de voorvleugel is bruinachtig grijs, hoewel verse vlinders soms een enigszins groene tint kunnen hebben. De tekening bestaat uit een patroon van vrij regelmatig verlopende donkere en lichte dwarslijntjes en dwarsbandjes. Een onderscheidend kenmerk wordt gevormd door het buitenste bleke dwarsbandje dat nabij de voorrand slechts een geringe golfbeweging maakt. De middenstip is langwerpig en vaak door middel van een dikke donkere lijn verbonden met de voorrand. Aan de basis van het achterlijf bevindt zich doorgaans een zalmroze bandje (het duidelijkst te zien met een loep). Dit laatste kenmerk valt vooral op bij verse vlinders; later vervaagt het bandje tot rozeachtig bruin.

Gelijkende soorten

Bij de groene dwergspanner (P. rectangulata) vertoont het buitenste bleke dwarsbandje op de voorvleugel een duidelijk zigzaggend verloop nabij de voorrand en is daar afgezet met zwart. Bovendien zijn bij de groene dwergspanner op de onderzijde van de vleugels duidelijke zwarte booglijnen te zien; het bandje op het achterlijf is zwart. Zie ook de bosbesdwergspanner (P. debiliata).

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort die pas sinds 1976 in ons land bekend is en verspreid over het land lokaal voorkomt. RL: gevoelig.

Habitat

Vooral (sleedoorn)struwelen en bosranden op kleigrond.

Waardplanten

Sleedoorn; soms krentenboompje.

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni in één generatie. De vlinders komen soms op licht; verder worden ze nauwelijks gezien.

Levenscyclus

Rups: april-mei. De rups leeft in bloemknoppen en samengesponnen bloemen en verpopt zich in de strooisellaag. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: John Dubois
Gilze - 14 juni 2012
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen