De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
sint-janskruidblokspanner  (Aplocera efformata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Lijkt sterk op de streepblokspanner (A. plagiata). De dwarsbanden op de voorvleugel zijn soms samengesmolten en kunnen erg vaag zijn. Het dwarsbandje in het wortelveld maakt een scherpe, niet afgeronde hoek van minder dan 90 graden.

Gelijkende soorten

Zie de streepblokspanner (A. plagiata).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid voor ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle; uit de noordelijke provincies is slechts een enkele waarneming bekend. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral tuinen, akkerranden, graslanden, brede bospaden en duinen.

Waardplanten

Sint-janskruid.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half november in twee, soms drie generaties. De vlinders laten zich overdag gemakkelijk opjagen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-begin augustus en september-begin mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich onder de grond.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Hans van Oosterhout
Crailo - 22 mei 2008
Foto: Mirriam Arts
De rupsen van deze soort zijn op grond van alleen een foto niet te onderscheiden van de streepblokspanner (Aplocera plagiata).
Tungelerwallen - 15 juni 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen