De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
rouwspanner  (Odezia atrata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een opvallend, vrijwel effen roetzwart spannertje, waarvan de kleur in de loop van de vliegtijd vervaagt tot bruinzwart. De voorvleugel heeft bij de vleugelpunt een opvallend kalkwit randje.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Limburg (2007, 2013).

Habitat

Graslanden, oude hooilanden en andere braakliggende landbouwgrond, struwelen, bosranden en beekoevers.

Waardplanten

Vooral dolle kervel.

Vliegtijd en gedrag

Juni-begin augustus in één generatie. De vlinders zijn overdag actief bij zonnig weer, maar de mannetjes vliegen ook nog als het bewolkt is. Ze bezoeken graag bloemen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in de grond. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen