De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
lichtgrijze spanner  (Lithostege griseata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een vrijwel effen lichtgrijze spanner met een vrij spits toelopende voorvleugel. Langs de achterrand loopt een zeer fijn donker lijntje en in het zoomveld is soms een vage bruinachtige buitenste dwarslijn zichtbaar. De franje is wit.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Noord-Brabant (2009, 2010) en Limburg (2011). RL: gevoelig.

Habitat

Warme plaatsen met een lage vegetatie, zoals akkerranden, braakliggende landbouwgrond, wegbermen en grazige ruigten.

Waardplanten

Sofiekruid en diverse soorten raket.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-juli in één generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk te verstoren. Ze vliegen in de schemering vaak rondom de waardplant, komen op licht en zwerven vaak ver weg van hun leefgebied.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond, soms gedurende twee of drie jaar.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen