De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kornoeljespanner  (Asthena anseraria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Deze soort lijkt veel op het wit spannertje (A. albulata) en wordt eveneens gekenmerkt door diverse golvende bruine tot grauwbruine dwarslijnen op een witte ondergrond. De dwarslijnen bevinden zich echter op meer
regelmatige afstanden van elkaar. Een belangrijk kenmerk is de duidelijke zwarte middenstip op zowel de voor- als de achtervleugel. De franjelijn bestaat uit zwarte platte driehoekige stipjes, die vaak eerder als streepjes zichtbaar zijn. Er is weinig variatie.

Gelijkende soorten

Zie het wit spannertje (A. albulata). Zie ook de stipspanners van de geslachten Scopula en Idaea met een witachtige effen ondergrond.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in de zuidelijke helft van ons land wordt waargenomen. RL: gevoelig.

Waardplanten

Rode kornoelje.

Vliegtijd en gedrag

Mei en juli in twee generaties.

Levenscyclus

Rups: juni en augustus. Rupsen die op groene bladeren leven zijn groen, rupsen op rode bladeren zijn rood. Jonge rupsen foerageren aan de rand van de bladeren. Later maken de rupsen kleine gaatjes in het blad, maar laten daarbij de nerven intact.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Piet van Nieuwenhoven
Ospel-Noordhoeve - 26 juni 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen