De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
elzenspannertje  (Hydrelia sylvata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-13 mm. De grijsachtig witte vleugels zijn bedekt met fijne bruine spikkels. Kenmerkend zijn de twee bruine golvende dwarslijnen die dicht bij elkaar midden over de vleugel lopen. De andere donkere dwarslijnen zijn vaak minder duidelijk en de golflijn is geschulpt.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort is verspreid over het land slechts af en toe waargenomen. Voor het laatst waargenomen in 2004 en 2005 in Noord-Brabant, Limburg en Friesland.

Habitat

Vooral bossen en struwelen langs natuurlijke waterlopen; soms struwelen op heiden en (kalk)graslanden.

Waardplanten

Els, berk, beuk, wilg en tamme kastanje.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders rusten overdag op boomstammen. Ze komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Tymo Muus
Volgroeide rups
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen