De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruin spannertje  (Minoa murinata)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Goed te herkennen aan de effen licht- tot vaalbruine vleugels zonder verdere tekening. In Nederland komt echter vrijwel uitsluitend de zwarte melanistische vorm voor, die in het buitenland juist niet voorkomt.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land, vooral in Limburg. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Zonnige open bossen met voldoende beschaduwde plekjes en bosranden.

Waardplanten

Cipreswolfsmelk.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-half augustus in één generatie. De mannetjes vliegen overdag bij zonnig weer en bezoeken distels die in de buurt van de waardplant staan; ze worden soms ´s nachts op licht aangetroffen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Anne Frijsinger
Hongarije
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen