De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
geelbruine bandspanner  (Plagodis pulveraria)

De rood met goud gespikkelde onderzijde van de voorvleugel van de geelbruine bandspanner is moeilijk waar te nemen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-19 mm. De getande achterrand van de donkere middenband op de zachtbruine donker gespikkelde voorvleugel is het opvallendste kenmerk. Minder in het oog springend is de unieke rood met goud gespikkelde onderzijde. De middenband van sommige exemplaren contrasteert extra sterk met de grondkleur; de vorm varieert enigszins en soms gaat de achterrand zonder scherpe afscheiding over in de rest van de voorvleugel. Bij exemplaren van de tweede generatie is de middenband soms niet donkerder dan het zoom- en wortelveld. Sommige exemplaren hebben een roze of purperachtige tint, andere zijn meer grijsachtig bruin. Bij het vrouwtje is de voorrand van de voorvleugel sterker gebogen dan bij het mannetje.

Gelijkende soorten

Zie de rode dennenspanner (Hylaea fasciaria).

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort die af en toe gezien wordt in de zuidelijke helft van het land; de meeste waarnemingen worden gedaan in Limburg en Noord-Brabant. RL: bedreigd.

Habitat

Vooral oude loofbossen.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor wilg.

Vliegtijd en gedrag

Half maart-begin augustus in twee generaties. Vooral de mannetjes komen op licht, de vrouwtjes slechts af en toe.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Mirriam Arts
Bocholt - 14 juli 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen