De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gerande spanner  (Lomaspilis marginata)

De gerande spanner is een klein spannertje van onder andere wilgenstruwelen en populierenaanplanten.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Is te herkennen aan de combinatie van de geringe grootte en de onregelmatige zwartbruine randen langs de voor- en achtervleugel. De intensiteit van deze tekening varieert en is soms naar het midden van de vleugel toe uitgebreid met extra vlekken of een extra band. Rust met volledig uitgespreide vleugels.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bossen, wilgenstruwelen, heiden, moerassen en populierenaanplanten.

Waardplanten

Vooral wilg en populier; ook andere loofbomen.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in meerdere generaties; soms tot eind september. De vlinders kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd.

Levenscyclus

Rups: mei-september. De rups leeft vooral op de natuurlijke uitlopers van de stam laag bij de grond en op uitlopers na het knotten. De soort overwintert als pop in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Enumatil - 29 juni 2009
Foto: Jeanette Essink
Koekange - 25 augustus 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen