De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
klaverblaadje  (Macaria notata)

De zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk op de voorvleugel is een opvallend kenmerk van het klaverblaadje.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. De combinatie van de zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk midden op de witachtige, grijsbruin gespikkelde voorvleugel, de duidelijke donkergerande uitholling in de voorste helft van de achterrand van de voorvleugel en de sterk gepunte achtervleugel, maakt onderscheid met andere soorten gemakkelijk, met uitzondering van het donker klaverblaadje (M. alternata).

Gelijkende soorten

Zie het donker klaverblaadje (M. alternata).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Open loofbossen met berkenstruweel, vaak op kalkrijke grond of zandgrond; ook beboste heiden.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor berk.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in twee generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht. Overdag laten ze zich gemakkelijk uit het struikgewas opjagen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Judith Bouma
Foto: Kees Smit
Schipborg
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen