De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
wilgenspanner  (Macaria artesiaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Deze spanner heeft veel weg van een snuituil door zijn rusthouding en vleugelvorm en vanwege de voorvleugeltekening. De lichte buitenste dwarslijn met donkere schaduw doet denken aan de lichte golflijn met schaduw van snuituilen. Daarnaast is er een middenvlek en een middenschaduw zoals bij diverse snuituilen. Zeer opvallend, en kenmerkend voor deze soort, is de roodbruine wigvormige vlek tussen de vertakking van de hoofdader in het midden van de voorvleugel die doorloopt tot in de schaduw aan de buitenzijde van de buitenste golflijn. Ook de lichte aders hebben soms een roodbruine tint. Een ander opvallend kenmerk wordt gevormd door de zelf nauwelijks zichtbare binnenste dwarslijn waarvan het uiteinde bij de voorrand van de vleugel na een scherpe knik naar binnen duidelijk zichtbaar wordt als een kort, dik zwart streepje.

Gelijkende soorten

Bij de gepluimde snuituil (Pechipogo plumigeralis) zijn naast een lichte golflijn en donkere middenschaduw ook nog twee, grillig verlopende, centrale dwarslijnen aanwezig. Hetzelfde geldt voor de maansnuituil (Zanclognatha lunalis), bovendien bezit die soort geen middenschaduw. De bruine snuituil (Hypena proboscidalis) heeft geen middenvlek en evenmin een middenschaduw. Verder ontbreekt bij deze drie soorten een roodbruine wig op de voorvleugel en hebben ze langere palpen.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort is voor het laatst waargenomen in 1982 in Ruinen.

Habitat

In het buitenland: bosachtige gebieden op vochtige plaatsen, vaak langs beken en meren.

Waardplanten

In het buitenland: Wilg.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind mei-eind juli en begin augustus-eind september in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland april-eind mei en juli-augustus. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen