De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
puntige zoomspanner  (Epione repandaria)

De puntige zoomspanner heeft een brede bruine zoom op de oranje voorvleugel.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De brede bruinroze of reebruine zoom op de oranje voorvleugel loopt spits toe naar de vleugelpunt. De intensiteit van het oranje en de kleur van de zoom varieert.

Gelijkende soorten

Lijkt op het mannetje van de zoomspanner (E. vespertaria), waarvan de donkere zoom naar de punt van de voorvleugel echter niet spits toeloopt.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral brede paden en open plekken in vochtige bossen; soms ook struwelen en tuinen.

Waardplanten

Vooral wilg, els, (ratel)populier en sleedoorn.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin oktober in twee generaties. De vlinders zijn vanaf de schemering gemakkelijk te verstoren van de waardplant. Ze worden vlak na het donker geregeld vliegend waargenomen en komen meestal in kleine aantallen op licht. De vrouwtjes worden soms ´s nachts rustig vliegend en ei-afzettend tussen de wilgen waargenomen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni en augustus. De rups verpopt zich tussen bladeren die niet per se van de waardplant hoeven te zijn. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Laatste wijziging: 15 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Dini Hurenkamp
Twello - 15 september 2008
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen