De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zoomspanner  (Epione vespertaria)

Berk, hazelaar, ratelpopulier en wilg zijn de waardplanten van de zoomspanner, die slechts zelden wordt gezien in Nederland en België.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De zoom op de voorvleugel van het mannetje loopt ruwweg evenwijdig aan de vleugelrand en is over de gehele lengte ongeveer even breed. Het citroengele vrouwtje is nagenoeg ongevlekt en heeft halverwege de voorvleugel een diepe inkeping in de roodbruine vleugelzoom.

Gelijkende soorten

Zie de puntige zoomspanner (E. repandaria).

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een soort die af en toe verspreid over het land wordt gezien. RL: gevoelig.

Habitat

Vochtige ruige graslanden en heiden, vaak in de buurt van hoge bomen.

Waardplanten

Berk, hazelaar, ratelpopulier en wilg.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-augustus/september in één generatie; in Nederland zijn alleen waarnemingen bekend uit juli en augustus. De vlinders worden vooral in de middag nogal eens opgejaagd van de waardplant. De mannetjes komen op licht, gewoonlijk ruim na middernacht en tegen zonsopkomst; soms zijn ze overdag actief.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De rups verpopt zich op de waardplant of in de strooisellaag. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Laatste wijziging: 2 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
mannetje
Foto: Jozef Debets
vrouwtje
Slovenië - 3 augustus 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen