De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
rouwrandspanner  (Lycia zonaria)

Zowel het mannetje als het vrouwtje van de rouwrandspanner hebben oranje ringen rond het achterlijf.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Het mannetje is gemakkelijk herkenbaar aan de zilvergrijze en bruine strepen op de voorvleugel. De hoeveelheid bruin varieert sterk, zelfs binnen een bepaalde populatie. Het vrouwtje heeft onontwikkelde vleugels. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben oranje ringen rond het achterlijf.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een soort waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn. Opvallend zijn een aantal recente meldingen uit Noord-Brabant (2011, 2012). RL: gevoelig.

Habitat

Vooral graslanden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten.

Vliegtijd en gedrag

Maart-april in één generatie. De mannetjes vliegen soms op zonnige middagen. Meteen na het donker worden kunnen ze rustend onder aan verticale stengels worden gevonden; ze vliegen ook laat in de nacht en komen dan op licht. De vrouwtjes worden overdag soms op paaltjes of droge plantenstengels aangetroffen, alsof ze zitten te zonnen. Na het invallen van de duisternis kunnen ze worden waargenomen terwijl ze langs een stengel omhoog kruipen om eieren af te zetten.

Levenscyclus

Rups: mei-juli. De soort overwintert als pop in de grond.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen