De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zuidelijke spikkelspanner  (Synopsia sociaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: ♂14-20 mm, ♀ 19-20 mm. Een middelgrote, grijze tot bruine spanner met opvallende dwarslijnen, waarvan de buitenste golvend is en een puntige knik vertoont nabij de voorrand. Het mannetje heeft duidelijk geveerde antennes.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort is slechts enkele keren waargenomen. De laatste waarnemingen van drie exemplaren dateren van 2009 uit Zuid-Holland. RL: gevoelig.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten en struiken, waaronder brem, struikheide, duindoorn en heidebrem.

Vliegtijd en gedrag

Juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in een spinsel tussen mos.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen