De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruine heispanner  (Selidosema brunnearia)

De zeldzame bruine heispanner heeft struikhei, brem, zuring en rolklaver als waardplant.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-22 mm. Een bruingrijze spanner met langs alle vleugels een donkerbruine zoom. Verse vlinders hebben een purperachtige tint. Op de voorvleugel bevinden zich aan de voorrand drie zeer donkerbruine vlekken, waarvan de middelste overgaat in een smalle donkerbruine dwarslijn die steeds vager wordt. Het mannetje heeft geveerde antennen. Het vrouwtje is kleiner en bruiner.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; in de duinen en op de zandgronden in het binnenland schaars en verspreid. In de rest van het land komt deze soort niet voor. RL: bedreigd.

Habitat

Duinen, heiden en (kalk)graslanden.

Waardplanten

Struikhei, brem, zuring en rolklaver.

Vliegtijd en gedrag

Half juli-eind augustus in één generatie. De vlinders worden gemakkelijk uit de hei of van kale open plekjes opgejaagd, ook bij bewolkt weer. Ze vliegen vanaf de schemering en komen meestal in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich in een cocon op of in de grond.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Margreet Frowijn
Callantsoog - 21 augustus 2007
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen