De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
baardmosspikkelspanner  (Alcis jubata)

De laatste Nederlandse waarneming van de baardmosspikkelspanner dateert van 1955.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16mm. Het kleine formaat en de overwegend witte kleur zijn kenmerkend voor deze spikkelspanner. Vooral op de voorvleugel bevindt zich een opvallende zwarte middenstip. De gestippelde buitenste dwarslijn maakt een hoek bij de voorrand en bij de binnenrand en eindigt bij de binnenrand en voorrand vaak in een duidelijke zwarte vlek. Witte exemplaren zijn fijn zwart bestoven, maar soms komen ook volledig bruinachtige exemplaren voor.

Voorkomen

De laatste waarneming van deze soort dateert uit 1955 in Apeldoorn.

Waardplanten

Vooral baardmos; mogelijk ook andere (korst)mossen op dennenbomen.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind juni-eind augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: eind augustus-begin juni. De rups overwintert tussen het baardmos en komt in maart weer tevoorschijn. De verpopping vindt plaats in een licht spinsel tussen het mos.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen