De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gespikkelde korstmosspanner  (Fagivorina arenaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: Kenmerken: 13-16 mm. De grondkleur van de voorvleugel is witachtig en bedekt met een zwarte spikkeling. Op de voorvleugel bevindt zich een grillige patroon van bruine en zwartachtige vlekken en een duidelijke donkere middenschaduw. De achtervleugel is licht gekleurd met een donkere middenstip.

Voorkomen

De laatste waarneming dateert van 1948 uit Oostkapelle.

Habitat

In het buitenland: oude gemengde bossen met beuk.

Waardplanten

In de literatuur worden verschillende waardplanten genoemd. Door sommigen wordt vermeld dat de rupsen op korstmossen leven, anderen noemen beuk en eik als waardplant.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juni-juli in één generatie. De vlinders komen op licht en rusten overdag op met korstmos begroeide stammen, de mannetjes vooral hoog en de vrouwtjes vooral lager op de stam.

Levenscyclus

De verpopping vindt plaats in een licht spinsel onder (korst)mossen op boomstammen.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen