De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witte grijsbandspanner  (Cabera pusaria)

De witte grijsbandspanner heeft drie zilvergrijze dwarslijnen op de voorvleugel en twee op de achtervleugel.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Een witte spanner met een variabele hoeveelheid grijze schubben. Op de voorvleugel bevinden zich drie duidelijke en tamelijk rechte zilvergrijze dwarslijnen; de twee dwarslijnen op de achtervleugel zijn veel minder duidelijk. Een enkele keer kunnen één of meer lijnen ontbreken.

Gelijkende soorten

Zie de bruine grijsbandspanner (C. exanthemata). De witte grijsbandspanner is groter dan de enigszins gelijkende Scopula- en Idaea-soorten en onderscheidt zich daarvan bovendien door de karakteristiek gebogen en afgeronde vleugels.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bossen en struwelen op allerlei grondsoorten.

Waardplanten

Diverse bomen en struiken, met een voorkeur voor berk en els.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders worden overdag vaak rustend op bladeren aangetroffen of daarvan opgejaagd. Ze vliegen vooral in de schemering in de buurt van de waardplant; vaak worden meerdere vlinders bij elkaar waargenomen. Ze komen geregeld op licht, echter relatief weinig in vergelijking met de vaak op de vliegplaats aanwezige aantallen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 4 juli 2008
Foto: Hans van Oosterhout
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen