De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruine grijsbandspanner  (Cabera exanthemata)

De spikkeling op de vleugels van de bruine grijsbandspanner varieert in intensiteit, bij het vrouwtje is de spikkeling het sterkst.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een lichtbruin tot bruingrijs gespikkelde witte spanner met lichtbruine dwarslijnen, drie op de voorvleugel en twee op de achtervleugel. De spikkeling op de vleugels varieert in intensiteit, bij het vrouwtje is deze meestal sterker.

Gelijkende soorten

Bij de witte grijsbandspanner (C. pusaria) zijn de dwarslijnen grijzer en in de voorvleugel nagenoeg recht. Zie ook de roomkleurige stipspanner (Scopula floslactata).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bossen en wilgenstruwelen, vaak op natte plaatsen.

Waardplanten

Diverse bomen en struiken, met een voorkeur voor wilg en populier.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders rusten overdag op of in de buurt van de waardplant en worden gemakkelijk opgejaagd. Ze vliegen vooral in de schemering; ze bezoeken bloemen en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september; vaak in meerdere stadia tegelijk aanwezig. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Gert Gelmers
Hasselt - 26 april 2009
Foto: Joke Stuurman
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen