De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweevlekspanner  (Lomographa bimaculata)

De tweevlekspanner heeft op iedere voorvleugel twee zwarte vlekjes en twee dwarslijnen, die bestaan uit donkere stippen.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Een witte spanner met aan de voorrand van de voorvleugel twee zwarte vlekken. Deze vlekken vormen het begin van twee, vaak nauwelijks zichtbare, dwarslijnen die bestaan uit donkere stippen. Over de grotendeels witte achtervleugel loopt slechts één zwakke dwarslijn. Er is weinig variatie.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bossen en struwelen; soms ook tuinen in landelijk gebied.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn.

Vliegtijd en gedrag

Half april-juli in één generatie; mogelijk een partiële tweede generatie. De vlinders worden overdag soms opgejaagd van de waardplant. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de grond of in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Han Klein Schiphorst
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen