De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witte schaduwspanner  (Lomographa temerata)

Een vrij gewone soort met een bruinzwart vlekkenpatroon op een witte ondergrond is de witte schaduwspanner.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Een witte spanner met langs de achterrand een in vorm en intensiteit variërend bruinzwart vlekkenpatroon (bij het vrouwtje meestal iets zwakker dan bij het mannetje). Het donkere vlekkenpatroon wordt door tenminste één witte golflijn doorsneden. Op de voorvleugel bevindt zich bovendien een donkere middenvlek en langs de binnenrand is een donkere aanzet van een dwarslijn zichtbaar.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bossen, struwelen, parken en tuinen, ook in stedelijke omgeving.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; sporadisch een partiële tweede generatie in september. De vlinders kunnen overdag in rust worden aangetroffen of worden opgejaagd, maar worden meestal vliegend waargenomen in de schemering. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 16 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Han Klein Schiphorst
Frankrijk
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen