De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
eikentak  (Campaea honoraria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: ♂ 20-23 mm, ♀ 35-38 mm. De voorvleugel van het vrouwtje is geelachtig bruingrijs, die van het mannetje meer roodachtig grijs. Over de voorvleugel lopen tamelijk rechte donkere dwarslijnen die aan een kant zijn afgezet met een witte lijn. In de spitse vleugelpunt bevindt zich een donker lijntje. De geschulpte achterrand van zowel de voor- als de achtervleugel heeft een stompe hoek en op alle vier de vleugels bevindt zich een kleine donkere middenstip.

Gelijkende soorten

Lijkt op de veel algemnere appeltak (C. margaritaria), maar de grondkleur is duidelijk anders en de achterrand is bij de appeltak minder hoekig.

Voorkomen

De laatste waarneming dateert van 1926 uit de Imbosch. Kwam voor op de Veluwe1.

Waardplanten

Eik.

Vliegtijd en gedrag

April-half juni en juli-september in twee generaties. De vlinder vliegt zeer laat in de nacht en wordt daardoor waarschijnlijk weinig waargenomen.

Levenscyclus

De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 16 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen