De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
schijn-wolfsmelkwespvlinder  (Chamaesphecia empiformis)

De waardplant cipreswolfsmelk onderscheidt de schijn-wolfsmelkwespvlinder van de wolfsmelkwespvlinder.

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Deze wespvlinder lijkt sterk op de wolfsmelkwespvlinder (C. tenthrediniformis) en is daarvan nauwelijks te onderscheiden. Sommige taxonomen maken dan ook geen onderscheid tussen deze soorten, maar beschouwen ze als één soort.

Gelijkende soorten

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Chamaesphecia-soorten.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen zijn bekend; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Vooral uiterwaarden en rivierduintjes.

Waardplanten

Cipreswolfsmelk.

Laatste wijziging: 18 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Kim Huskens
Op grond van de waardplant (cipreswolfsmelk) te onderscheiden van de wolfsmelkwespvlinder, al geeft dit geen 100% zekerheid.
Millingerwaard - 13 juni 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen