De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oostelijke spanner  (Chariaspilates formosaria)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19mm. De voorvleugel heeft een grijsachtig okergele grondkleur met een roestbruine spikkeling en donkere franje. Over de vleugel loopt een schuine witte veeg van de vleugelpunt naar de binnenrand. Deze veeg is aan de buitenzijde afgezet met een dunne donkerbruine en een brede roestbruine lijn. De achterrand van de voorvleugel is soms ook wit. De achtervleugel is witachtig met een donker zoomveld, van elkaar afgegrensd door een donkerbruine lijn. Zowel op de voor- als de achtervleugel bevindt zich een donkere middenstip.

Voorkomen

Er is slechts één waarneming uit 1878 in Limburg bekend.

Waardplanten

In het buitenland: onder andere dotterbloem en wederik.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juni-juli in één generatie.

Laatste wijziging: 16 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen