De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
wingerdpijlstaart  (Hippotion celerio)

De wingerdpijlstaart heeft een lange smalle zilverwitte baan over de voorvleugels.

Familie

pijlstaarten (SPHINGIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 33-35 mm. Het belangrijkste kenmerk van deze pijlstaart is de smalle, gebogen lichte baan met de zilverkleurige randen; deze baan loopt vanaf de binnenrand naar de vleugelpunt en eindigt daar spits. De twee buitenste aders zijn eveneens gedeeltelijk zilverwit gekleurd. Het roze veld op de achtervleugel wordt doorsneden door donkerbruine aders.

Gelijkende soorten

Bij de wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae), de walstropijlstaart (H. gallii) en de gestreepte pijlstaart (H. livornica) is de baan over de voorvleugel nooit zilverwit, minder scherp, breder en altijd geelachtig of rozeachtig getint. Tevens ontbreken bij deze drie soorten de donkerbruine aders op het roze veld van de achtervleugel.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn; in 2006 is deze soort gezien op de Waddeneilanden Texel en Terschelling. De meest recente waarnemingen (2009, 2013) komen uit Zeeland.

Habitat

Vooral open gebieden.

Waardplanten

Walstro, wilgenroosje, fuchsia, wijnstok en wilde wingerd.

Vliegtijd en gedrag

In Afrika en in het Midden-Oosten vliegt deze soort het hele jaar door in vijf generaties. In Nederland zijn vlinders waargenomen van juni tot in december; dit zijn vrijwel altijd trekkers van de tweede of derde generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering, bezoeken bloemen van nectarplanten zoals kamperfoelie en komen op licht.

Levenscyclus

Er zijn slechts drie rupsenvondsten bekend uit Nederland. De rups verpopt zich op of in de grond. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren.

Laatste wijziging: 6 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen