De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oleanderpijlstaart  (Daphnis nerii)

Van de fraaie oleanderpijlstaart zijn slechts enkele waarnemingen in Nederland en België bekend.

Familie

pijlstaarten (SPHINGIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 48-51 mm. De sierlijk gebogen roomkleurige, rozeachtig bruine en paarsgetinte lijnen en banen op de voorvleugel en het borststuk zijn karakteristiek voor deze grote groene pijlstaart. Op het achterlijf bevinden zich witte banden.

Voorkomen

Een zeer zeldzame trekvlinder uit subtropische gebieden die zelden in ons land wordt gezien. Zowel in 1995 als in 1996 werd één exemplaar waargenomen, maar vermoedelijk waren deze afkomstig uit een plantenkweek of van vlinderkwekers. In 2004 zijn twee exemplaren waargenomen, één in Friesland en één in Limburg.

Habitat

Zeer warme open plaatsen, zoals met struiken begroeide hellingen.

Waardplanten

Oleander; in gevangenschap ook maagdenpalm en liguster.

Vliegtijd en gedrag

Mei-oktober. De vlinders foerageren in het donker in vlucht op buisvormige bloemen zoals kamperfoelie en siertabak.

Levenscyclus

Er zijn slechts enkele rupsenwaarnemingen bekend. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Mariëlle Reijnierse
Foto: Joke Stuurman
De oleanderpijlstaart is geliefd bij kwekers; men gebruikt dan vaak maagdenpalm als waardplant.
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen