De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kameeltje  (Notodonta ziczac)

Het kameeltje heeft voorvleugels met een geelbruine, witte en zwarte tekening.

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-24 mm. De voorvleugel is grotendeels bruinachtig geel met in het middenveld langs de voorrand een witachtig vlak, die aan de buitenzijde begrensd wordt door een opvallende zwartbruine haakvormige vlek. Deze tekening vormt een belangrijk onderscheidend kenmerk, hoewel de kleur en de intensiteit enigszins variëren.

Gelijkende soorten

Zie de wilgentandvlinder (N. tritophus).

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Habitat

Bossen en struwelen; ook parken en tuinen.

Waardplanten

Wilg en (ratel)populier.

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind september in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rupsen worden vaak gevonden op jonge bomen op open plekken. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Enumatil - 24 april 2009
Foto: Mirriam Arts
Tungelerwallen - 7 oktober 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen