De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweekleurige tandvlinder  (Leucodonta bicoloria)

De tweekleurige tandvlinder heeft witte voorvleugels met een oranje met zwarte tekening.

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Een bijzonder karakteristieke witte tandvlinder met op de voorvleugel een unieke oranje met zwart afgezette tekening.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en zeer lokaal in de duinen. RL: bedreigd.

Habitat

Bossen met volgroeide berken.

Waardplanten

Berk.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De rupsen worden soms van lage takken geklopt. De soort overwintert als pop (soms twee jaren) in een losse cocon in de strooisellaag of in de grond.

Laatste wijziging: 6 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bernard Fransen
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen