De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bleek beertje  (Nudaria mundana)

Het bleek beertje is recentelijk alleen nog gevonden in de spatzone langs de IJsselmeerdijk.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Een klein broos, crèmekleurig beertje met sterk doorschijnende vleugels. Over de voorvleugel lopen twee donkere dwarslijnen, waarvan vooral de binnenste ruwweg een V-vorm heeft. De achtervleugel is effen.

Gelijkende soorten

Zie het rondvleugelbeertje (Thumata senex).

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort kwam vroeger plaatselijk in de duinen voor; er zijn slechts enkele recente meldingen.

Habitat

Vooral open steenachtige plaatsen en struwelen.

Waardplanten

(Korst)mossen op vochtige stenen, paaltjes en stammen of takken van geïsoleerde bosjes.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie. De mannetjes komen geregeld op licht; de vrouwtjes worden zelden gezien.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. In het voorjaar kan de rups foeragerend, zonnend of onder een steen rustend worden aangetroffen. De rups verpopt zich in een losse cocon in een spleet of onder stenen.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Rob de Vos
Vlinder en exuvium.
Foto: Rob de Vos
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen