De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
muisbeertje  (Pelosia muscerda)

Het muisbeertje houdt in rust de vleugels plat en ver over elkaar heen gevouwen.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De vrij slanke voorvleugel heeft een zacht grijsbruine kleur en is vaak wat lichter bij de voorrand. Het patroon van vijf (heel soms zes) kleine zwarte stippen in twee aparte rijen is kenmerkend. Houdt in rust de vleugels plat en ver over elkaar heen gevouwen.

Gelijkende soorten

Het klein muisbeertje (P. obtusa) heeft een kortere en bruinere voorvleugel met een iets ander stippenpatroon; de vleugels liggen in rust minder ver over elkaar heen.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor, vooral op de zandgronden en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Habitat

Moerasachtige gebieden met een voorkeur voor natte plaatsen met wilgen- en elzenstruwelen; ook vochtige plaatsen in de duinen.

Waardplanten

Korstmossen en algen op diverse bomen, struiken en plantenafval.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half september in één of twee generaties. De tweede generatie is partieel en komt niet vaak voor. De vlinders vliegen in de schemering, midden in de nacht en ook weer bij zonsopkomst. Ze komen op licht en op smeer; verder worden ze niet veel gezien.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jan Wessels
Engbertsdijksvenen - 3 augustus 2011
Foto: Mirriam Arts
Tungelerwallen - 7 juli 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen