De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
streepkokerbeertje  (Eilema complana)

Het streepkokerbeertje heeft een oranjegele kraag en rust met de vleugels in een kokertje om het lichaam gevouwen.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. De scherp afgetekende, oranjegele streep langs de voorrand van de grijze voorvleugel is over de hele lengte van de vleugel even breed en wordt niet smaller in de richting van de vleugelpunt. De achtervleugel is lichtgeel en heeft soms een grijze veeg langs de voorrand. Een opvallend kenmerk is de geheel oranjegele kraag. De vlinder rust met de vleugels in een kokertje om het lichaam gevouwen.

Gelijkende soorten

Wordt vaak verward met het plat beertje (E. lurideola); deze rust echter met de vleugels plat boven het lichaam en heeft een klein grijs vlekje in de gele kraag. Zie ook het vaal kokerbeertje (E. caniola).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het land voor; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: niet bedreigd.

Habitat

Heiden, duinen, bossen, moerassen en graslanden.

Waardplanten

(Korst)mossen op stenen, stronken, paaltjes en takken op de grond; ook struikhei.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind september in één lange generatie. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen van onder andere distels.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon in de strooisellaag, op een boomstam of tussen stenen.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marian Schut
Hoge Veluwe - 27 juli 2010
Foto: Mirriam Arts
Tungelerwallen - 7 april 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen