De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
felgeel beertje  (Eilema lutarella)

Van het felgeel beertje zijn slechts drie oude waarnemingen bekend.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Een klein felgeel beertje met een smalle voorvleugel, die vaak grijs bestoven is op het borststuk en de vleugelbasis. Langs de voorrand van de achtervleugel ligt een duidelijke, vaak brede grijze veeg. Het achterlijf is zwart met een geel uiteinde en het borststuk, de kop en de poten zijn geel. In rust vouwt deze vlinder zijn vleugels om zich heen. Deze soort is vaak lastig te determineren; genitaliënonderzoek kan nodig zijn.

Gelijkende soorten

Het klein kokerbeertje (E. pygmaeola) is meestal bleker geel van kleur met geelwitte poten. Opvallend gele exemplaren van het klein kokerbeertje zijn uiterlijk vaak niet te onderscheiden van het felgeel beertje. Het geel beertje (E. sororcula) is juist geler van kleur en mist de grijze bestuiving op het borststuk en de vleugelbasis; bovendien heeft geel beertje zwarte poten.

Voorkomen

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend, waarvan de laatste dateert uit 1938.

Waardplanten

In het buitenland: korstmossen op de grond en op stenen.

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen