De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
vierstipbeertje  (Cybosia mesomella)

Het vierstipbeertje heeft twee zwarte stipjes op iedere voorvleugel.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. De brede voorvleugel is óf grijsachtig wit met een gele voor- en achterrand óf bleekgeel; beide kleurvormen hebben een kleine zwarte stip in het midden van de voorrand en van de binnenrand. De achtervleugel is donker.

Voorkomen

Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral heiden, vochtige graslanden en open bossen.

Waardplanten

Korstmossen en algen op houtige planten en loofbomen, waaronder struikhei en wilg.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie. De vlinders worden overdag vaak opgejaagd uit lage vegetatie. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 14 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marian Schut
Hoge Veluwe - 9 juni 2009
Foto: Mirriam Arts
Tungelerwallen - 24 mei 2012
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen