De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
spaanse vlag  (Euplagia quadripunctaria)

De spaanse vlag is op Europese schaal beschermd onder de Habitatrichtlijn.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 28-33 mm. Goed te herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmekleurige strepen en de rode, oranje of gele achtervleugel met zwarte vlekken. Er is weinig variatie in de tekening.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Een soort die voorkomt in het zuiden van Limburg; wordt de laatste jaren iets vaker en op meerdere plaatsen waargenomen. De spaanse vlag is op Europese schaal beschermd volgens de Habitatrichtlijn. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vochtige bossen en struwelen in de directe omgeving van warme (kalk)graslanden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder brandnetel, koninginnenkruid, dovenetel, weegbree en hondsdraf; soms struiken zoals braam.

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind augustus in één generatie. Op warme dagen zijn de vlinders actief en bezoeken ze bloemen van onder andere vlinderstruik, koninginnenkruid en distels. Ze vliegen ook ´s nachts en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Gert Gelmers
België - 4 augustus 2011
Foto: Lily Franssen
Landgraaf - 3 mei 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen